OTA YHTEYS

PALVELUKUVAUS

 

Varaosanimikkeiden Analysointipalvelu

 2021-08-19 jake-nebov-WBtKpZ0k-hc-unsplash
 
Varaosanimikkeiden analysoinnin kohteina ovat kunnossapidon käytössä olevien varaosien nimikkeille tallennetut tiedot.

Analysoimme tietojen laatua ja käytettävyyttä kunnossapidon, varastoinnin ja ostotoiminnan näkökulmasta ja teemme johtopäätökset analyysitulosten perusteella sekä annamme suositukset jatkotoimenpiteistä.
 
ANEO Software Oy
 
"Analysoimme varaosanimikkeiden tiedot ja kerromme analyysitulokset tunnin kestävässä virtuaalipalaverissa, minkä jälkeen teemme johtopäätökset ja annamme sinulle suositukset jatkotoimenpiteistä sekä lähetämme loppuraportin."
 
Väinö Nieminen, Erityisasiantuntija
 
 
 

TARJOUSKYSELY